voor meer tijd, ruimte en ondernemerschap
 neemt werk uit handen
 voor 'ontzorgd ondernemen'
 helpt je groeien...!

Privacy Policy

Privacybeleid Rocha Services

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Rocha Services verzamelt en gebruikt en met welk doel dat wordt gedaan. 

Daarbij respecteren wij de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze klanten en gebruikers, maar hebben we soms persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. 

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de relevante wetgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rocha Services garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor:

 • het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening 
 • het jou kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Het jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Rocha Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en deze te beschermen tegen kwaadwillenden.

Verwerking van persoonsgegevens

Rocha Services verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken mogelijk:

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s en video’s
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Rocha Services bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rochaservices.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

 

Privacybeleid andere websites

Op www.rochaservices.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@rochaservices.nl. Ook als je vragen hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken.